شور شهناز – مهرداد ترابی

۰۰۳۰۰۶۴۴۰۸۸p01

سلام

دوستداران ساز سه تار بشنوید یک آلبوم سه تار نوازی زیبا از یکی از شاگردان استاد ذوالفنون

امیدوارم بپسندید …

ممنونم از عادل عزیز و مهربان برای ارسال این آلبوم

دانلود از آرشیو

دوستی برام پیام فرستادند و گفتند شب عاشقان مثل گذشته نیست ، فعالیتش کم شده ، گفتم : نیست که کاربران سایت خیلی فعالند ؟!

مشارکت کاربران چیزی در حدود صفر است ، بجز انگشت شمار دوستان که حضور دارند مابقی نیستند ، یکی از دوستان هم که با تولد دوباره سایت دوست داشتنی شان عطای ما را به لقایش بخشیدند و دیگر نیستند ، دوستشان میفهمند چه کسی را میگویم .

بحث ما و سایت دوستان نیست ، بحث دوستی های کشککی اینترنتی است ، تقریبا هرچه دوست اینترنتی داشتم دیگر ندارم ، اینترنت خوب است و شاید دوستان همدلی پیدا کنید ، اما به نظر من هیچگاه گول نخورید ، این چیزی که بین شما ایجاد شده، دوستی نیست ، تنها علاقه مشترکتان منجر به گفتگوهایی بین شما میشود که این شاعبه در دل شما بوجود می آید که دوست پیدا کرده اید ، اما در مقام مقایسه با دوستانی که آنها را می بینید و ارتباط مستقیم دارید ، اگر روزی مشکلی داشتید روی کدامیک میتوانید حساب کنید ؟

به هرحال شب عاشقان چه باشید و چه نباشید به کار خود ادامه میدهد ، رسالت ما اشاعه موسیقی ایرانی است و کاری هم به دوستی های اینترنتی نداریم ، هرکه بیاید بستر آماده است استفاده کند و هرکس هم نیامد ، خود متضرر شده است ، همگی موفق باشید و برقرار …

24 thoughts on “شور شهناز – مهرداد ترابی

 1. اسفندیاری ۲۶ مهر ۱۳۹۵ at ۷:۵۱ ب.ظ

  با عرض سلام خدمت آقا حامد عزیز و دیگردوستان گرامی امید است که حال همگی شماعزیزان خوب و سلامت باشد با سپاس فراوان آلبوم خیلی دلنشین بود.

 2. امین شیراز ۲۶ مهر ۱۳۹۵ at ۹:۵۴ ب.ظ

  با سلام و سپاس و درود و صد درود
  خدا قوت
  ممنون از آثار زیبایی که در سایت خوبتون قرار می دهید.
  سلامت و پاینده باشید.

 3. بیژن ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۲:۵۶ ق.ظ

  با سلام و تشکر
  ممنون از این آلبوم زیبا که با ما به اشتراک گذاشتید
  موفق و پاینده باشید

 4. عارف ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۶:۵۵ ق.ظ

  با سلام دوست عزیز و عرض خداقوت و قبول عزاداری های جنابعالی.ممنون از ارسال آثار زیبا

 5. حسین ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۶:۵۹ ق.ظ

  سلام
  ممنون از زحمات شما شب عاشقانی زیز من همچنان عاشق شب هایتان هستم. از آقا عادل عزیز هم بسیار متشکرم که تمام آلبومهایی که در اختیارتان قرار می دهد یکی از یک بهتر
  متشکرم از اینکه لحظات خوش را که با ما تقسیم می کنید
  به هر شخصی نمی توان دوست گفت و افرادی که در اینترنت آشنا می شویم که جای بحث خود را دارد.

 6. قدیر نعمتی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۸:۰۲ ق.ظ

  سلام جناب آقای قاسمی مدیریت محترم شب عاشقان
  مرقومه جنابعالی راکه حاکی ازدل پردردشماازبرخی بی تفاوتیهای دوستان وکاربران است خواندم وبااذعان بشماحق میدهم . نمیدانم
  فرصت آنرادارید به کامنتهای گذشته من رجوعی دوباره داشته باشید تادریابید چقدرازکاربران بی تفاوت ومتوقع که فقط قصددانلود
  آثارراداشتندگلایه وانتقادشدیدنمودم . درشهنوازان نیزبوفورازبرخی کاربران پرتوقع ایراد وخرده گرفتم تا بجای همکاری باسایت
  دنبال حاشیه ونق زدن نباشند. عده ای استقبال کرده گوش دادند عده ای هم بعلت عادات زشت همیشگی کارخودشونوادامه میدادند!
  البته میدانم منظورازجمله شمادربالا ((یکی از دوستان هم که با تولد دوباره سایت دوست داشتنی شان عطای مارا به لقایش بخشیدند و دیگر نیستند)) انشااله این حقیرنمیباشد! چونکه من هم سایت وزین شب عاشقان رابسیاردوست میدارم و همواره مدیون وممنون از زحمات شماهستم ونیز بدون اغراق بهمین اندازه سایت شهنوازان رادوست میدارم . درضمن به جرات میگویم تقریبا”همه روزدرسایت شب عاشقان حضورم لمس میشود . بگذریم ازاینکه درایام شهادت مولایم امام حسین(ع)به هیچیک ازسایتها مراجعه نداشتم یااگرزیاد
  دانلودنمیکنم دلیل بربی تفاوتی یاعدم حضورم دروجودشریف شب عاشقان وارج ننهادن به زحمات بی شائبه شمانیست بلکه میتواند درسلیقه وعلاقه و اولویت من به آثارقدمای موسیقی اصیل گذشته باشدکه تشنگی وولع خاصی به آنهادارم . درمورد دوستیهای اینترنتی بقول خودتون دوستیهای کشککی که فرمودید ((شاید دوستان همدلی پیدا کنید اما به نظر من هیچگاه گول نخورید این چیزی که بین شما ایجاد شده دوستی نیست بلکه علاقه مشترک شما منجر به گفتگو بین شماها میشودواین شاعبه در دلتان بوجود میاد که دوست پیدا کرده اید اما در مقام مقایسه با دوستانی که آنها را می بینید و ارتباط مستقیم داریداگر روزی مشکلی داشتید روی کدامیک میتوانید حساب کنید ))نظرتان رازیادقبول ندارم چونکه برخی ازاین دوستیهای بقول شماکشککی(ازشماانتظارنمیرفت برخی دوستیهای عمیق وواقعی حتی اینترنتی را اینگونه درمقام مقایسه بادوستیهای بیرونی برآئید وبگوئیدکشککی!!!) تبدیل به دوستی عمیق وجدانشدنی میگرددکه نمونه آن دوستی بنده باجناب صالحی عزیزوچنددوست ازقبل درشهنوازان است (دراینجابه آنهاسلام میدهم)که علاوه برحضوردراینترنت تماس تلفنی ماهمچنان برقرار وازحال یکدیگرباخبریم . پس این شاعبه نیست که برایمان القاشوددوست پیداکرده ایم ! نبایستی هم انتظاراز دوستی را داشته باشم لزوما”بایستی بصرف داشتن ارتباط نزدیک دوستی مشترک روی آنهاحساب بازکنم تامشکل احتمالی ام را رفع کنند ! خودم زانوانم رامیگیرم یک یاعلی میگویم میرم دنبال حل ورفع مشکل . چونکه تمامی دوستان واقعی نیزدراین زمانه بنوعی مشکلاتی دارند که اگریارای حل آنهاباشندبس است .آقای من : مگرزمانه قدیم است که همه ازحال هم باخبربودن؟ الان فلان هنرمندگرانمایه که سالیان سال باهنرخودبرای این مملکت واین ملت زحمت کشیده خون دل خورده واکنون درگوشه ای ازاتاق منزل یابیمارستان نفسهای آخررا میکشدکدام دوست واقعی وقتش رادارد برودسرکشی کند؟! آیابیمه دارد آیاپول دارد؟آیاخانواده غذادارند تاگرسنه سربربالین نزارن؟ اونوقت پس ازرخت بربستن ازاین دنیای فانی همه برگردجنازه اش حضورمیابندتازودترخاکش کنندوخرج وبزرگداشت وتمام . درآنجاست که دوستهاوفامیلهایی که سالی یکبارهم یکدیگررانمیدیدن اکنون درگذشت یک هنرمند بهانه شده آنهاجبرا”بدیداریکدیگرکشانده شوند . پس دوستیهای واقعی وبیرونی هم دراینجاگره ازکارکسی بازنکرده بلکه صرفا”یابخاطرچشم هم چشمی یاترس ازفلانی که حرف درنیارن براشون بدبشه دراین گردهمایی شرکت میکنن و الادرزمانه فعلی به این هم بسنده نمیکنن !
  بانتیجه گیری تام درپاسخ بفرمایش شما ((شب عاشقان چه باشید و چه نباشید به کار خود ادامه میدهد)) قویا”اعلام میدارم به عشق شب عاشقان حضوردارم . ترجیحا”هم آثارقدیمی وسنتی اش رادرصورت فقدان آنهادرآرشیوم بااجازه مدیریت سایت دانلودمیکنم تا بهره معنوی ببرم وآرام بگیرم چون موسیقی سالم نیزداروست وبه آن میپردازم (موسیقی درمانی) . درخاتمه ضمن آرزوی بقای سایت شب
  عاشقان وادامه راه پاک وبی آلایش آن وآرزوی سلامتی وموفقیت روزافزون مدیرمحترم وارزشمند ودوست داشتنی شب عاشقان (دوستت دارم که خطاب میکنم حامد جان/حامدخان/عزیزم و….) امیدآن داریم بانگرشی دوباره به اهداف وبرنامه های والای سایت خود هرگونه انتظارهمکاری ازکاربران میرود اعم ازحمایت مالی ومعنوی ولازمه تماسها که البته بجزتعدادی انگشت شمارکامنتهای خطاب بخودراپاسخ نداده اید (شایدعلت رادرمشغله فراوان ووقت ضیق خوداعلام میکنید) درحالیکه همه مابنوعی درگیرکاروزندگی ودنبال یک لقمه نان برای خودوخانواده آنهم دراین زمانه وانفساهستیم (اسمش رانمیاورم بامدیر یکی ازسایتهای موسیقی درگذشته زیاد کامنت میدادم پاسخی نه بمن بلکه بهیچ کاربری نمیداد تااینکه بارآخرازایشان خرده گرفتم وانتقادکردم که آقای فلانی …من ودیگران تقریبا”هرروزوقت طلای خودراصرف ایجادکامنت برای شمامیکنیم اماهیچ واکنشی ندارید ؟! ایشان فردای آنروزدریک جمله که پاسخی برای همه کاربران بوده است نوشت : عموقدیرمن اصلا”وقت آنراندارم که نظرات رابخوانم وبرای شماکاربران (برای شما کاربران!!)پاسخی هم بنویسم !! این بودکه من وخیل کاربران دیگرمراجعه ای به آن وبلاگ نداشتیم تااینکه سه سال قبل تعطیل شد . بله لطفا”انتظارات را درقالب : کامنت/اس ام اس/ایمیل برای مابرشمرید تابااذعان بحق شما درخدمتتان باشیم که کوتاهی وقصورجایز نمیباشد .درضمن لطفا”عاشقان واقعی راازتعداداندک کاربران فرصت طلب وایرادگیروطلبکارومتوقع جدابسازید تابایک چوب رانده نشویم . عاشق ودوستدارشخص شما وسایت شب عاشقان : عموقدیر ۲۷ مهر ۱۳۹۵

  • حامد قاسمی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۸:۴۶ ق.ظ

   سلام بر عموقدیر
   ممنون از متن زیبایی که نوشتید ، دوستتان دارم ، اگر جواب خیل کامنتهای شما را نمیدهم دلیل بر بی ادبی نگذارید ، متاسفانه تنظیمات سایت بگونه ایست که با وجود اینکه تنظیم شده نظرات را وقتی دیدم ، پاسخ دهم و تایید کنم ، اما بیشتر نظرات قبل از بازخوانی تایید میشوند و در سایت به نمایش در می آیند ، اینست که ممکن است شما کامنتی بنویسید من نخوانم و در سایت قرار گیرد و من حتی آن را نبینم ؛ منظور من اصلا شما نبودید ، لطف شما بر من پوشیده نیست ، دوستانی از قبل در این سایت داشتم که متاسفانه علیرغم اینکه به آنها ایمیل دادم پاسخی نداشتم ، جالب است بدانید برخی از آنها در سایت دیگر دوستان فعالند و من مطمئنم به سایت من هم سر میزنند ، اینکه چرا حالی از ما نمی پرسند را باید از ایشان پرسید و اینجاست که من واژه کشککی را مناسب میدانم ، گفتم تقریبا تمام آنها نیستند به گزاف نگفتم ، شما تقریبا چند ماهی است مهمان هرروزه سایت هستید و ممنون از شما ، تا ببینیم چند وقت دیگر مهمان ما هستید و آیا این ره ادامه دار است یا مثل دیگر دوستان …
   ممنون از حضور گرم شما

 7. حسین ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۹:۴۴ ق.ظ

  سلام دوباره بر شب عاشقانی عزیز
  باد با چراغ خاموش کاری ندارد
  اگر در سختی هستید بدانید که روشنید

 8. مثنویِ همایون ۲۷ مهر ۱۳۹۵ at ۹:۲۲ ب.ظ

  آقا حامد جان،با درودهایِ گرم!

  نوشته کوتاهِ جناب عالی‌ را در تار نامایِ زیبایتان خواندم و مرا اندکی‌ اندوهگین کرد،اما به زودی اندوه، جایِ خود را به شادی داد،فقط به این دلیلِ ساده که شما به این وضعیت خو کرده و اجازه نداده اید که در ترویج و تبلیغِ موسیقیِ تحتِ ستمِ این مرز و بوم،در ارادهتان حتی ذره ای‌‌ خلل وارد شود فقط همین را بگویم که در تار نمایِ ما دوستان حتی ‌یک نوشته هم نمی گذارند،با وجودِ آنکه آمارِ دانلود هم بسیار بالاست، دریغ از ‌یک نوشته!

  به هر حل شادی و شادابی برایِ شما و تار نمایتان آرزو دارم،وجود شما غنیمتیست برای موسیقیِ این مرز و بوم ،و این را هم کناری عرض کنم که من و ارشیوِ کوچکم در خدمتِ همه دوستانی هستیم که قلبشان در این اوضاعِ حساسِ موسیقیِ ایران_برایِ خدمت به آن می‌‌تپد.

  شاد و سرفراز باشید.

  مثنویِ همایون

  آلمان

  هجدهمِ اکتبر۲۰۱۶

  • حامد قاسمی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ at ۵:۵۸ ب.ظ

   سلام استاد
   شما لطف دارید
   متاسفانه دوستان فقط استفاده میکنند و البته بعد از گذشت ۴ سال از راه اندازی سایت به این وضعیت خو گرفتم و میدونم که وضعیت تغییر نخواهد کرد
   باز هم ممنونم از شما

 9. قدیر نعمتی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ at ۷:۳۰ ق.ظ

  سلام ودرودبه حامدخان نازنین
  انشااله که حالتون خوبه ودرصحت وسلامت بسرمیبرید شکرخداوند . بدینوسیله مراتب سپاس اینجانب رادرحضورهمیشگیتان و بروز
  نگهداشتن سایت وزین شب عاشقان خوب ونیزدرپاسخگوئی کامنت فوق الذکرپذیراباشید . درضمن من باشما وشب عاشقان یاعلی گفتم واطمینان میدهم بشرط حیات وتداوم سلامتی حضورهمیشگی خودرادرشب عاشقان حفظ خواهم کرد ورفیق نیمه راه نخواهم بود مگر
  اینکه خدای ناکرده بمن نگاه قهرآمیزبشود . علیحال بسیاردوستتان دارم وارادت خالصانه ودعاهای همیشگی ام بدرقه راهتان که مقدس
  است خواهدبود . درخاتمه درخواست میکنم درصورت امکان ومیسور یکی ازآثارناب وارکسترال کیفیت بالای استادبزرگ شادروان پرویزمشکاتیان رابرای من وسایردوستداران ایشان آپلود بنمائید . سپاس فراوان
  سلامی هم دارم بحضوردوست ارجمندم جناب صالحی نازنین که همیشه سلامت باشند .
  ارادتمند ودوستدارشما : عموقدیر ۲۸ مهر ۱۳۹۵

  • حامد قاسمی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ at ۵:۵۹ ب.ظ

   سلام
   باز هم ممنون
   در مورد خواسته شما چشم
   به دیده منت …

 10. مهدی مصلحی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ at ۶:۱۱ ب.ظ

  ُسلام داش حامد
  تکنوازی سه تار رو خیلی دوست دارم.
  ممنون از شما و عادل عزیزم
  داش حامد خدایی ارتباط اینترنتی و برقراری دوستی (به معنای واقعی) از طریق ارتباط اینترنتی واقعا سخته.
  من تو رو یکی از بهترین دوستام در نظر دارم و هر وقت کاری هم داشته باشم روت حساب میکنم دیگه امیدوارم تو هم همینطور باشی.
  همیشه هم دوست داشتم ببینمت و درسته که شاید همین علاقه مشترکمون باعث دوستیمون شد ولی این فقط یه بهانه بود و روز به روز به خاطر اشراف بیشتر به مرام و مسلکت، شیفته تر به دوستی با شما شدم….
  بعد خودت هم میدونی گاهی اوقات سر زدن به اینترنت با مشکلات ریز و درشت خیلی سخت میشه و گاهی اوقات آدم غافل میشه و این رو انکار نمیکنم ولی ای کاش میشد به هم نزدیکتر بودیم…
  نمیدونم چرا دارم اینارو میگم ولی هر چی میگم عینه حقیقته.

  • حامد قاسمی ۲۹ مهر ۱۳۹۵ at ۱:۵۳ ب.ظ

   میدونم مهدی جان ، شما استثنا هستی ، چهار سالی هست با همیم و البته خیلی از هم دور ، ولی میدونم اگه بودیم نزدیکتر بهترین دوستها بودیم برای هم …

 11. مهدی مصلحی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ at ۶:۱۷ ب.ظ

  به خاطر منویات پاکت همیشه دوستت داشتم دارم و خواهم داشت.

 12. یاسر میردامادی ۲۹ مهر ۱۳۹۵ at ۹:۲۹ ق.ظ

  مرسی، امیدوارم دل گرفته نباشی.

 13. مرتضی ۲۹ مهر ۱۳۹۵ at ۱:۳۸ ب.ظ

  سلام
  شرمنده. شرمنده و باز هم شرمنده
  واقعا حرف درستی ردی و حرف حساب هم جواب نداره
  خیلی وقته به شب عاشقان سر نزدم
  هیچ حرفی هم ندارم بزنم. که دفاع بشه از خودم
  فقط امیدوارم در ادامه بتونم کمی از خوبی‌ها و محبت‌های دوست خوبم حامد عزیز رو جبران کنم
  دمت گرم و سرت خوش باد

  • حامد قاسمی ۲۹ مهر ۱۳۹۵ at ۱:۵۰ ب.ظ

   سلام ، شما ، امیرآقای طاهری ، جناب جهانشاهی ، جناب نسیمی ، قبلا خیلی بهتر بودید ، شب عاشقان رو گرم داشتید ، ولی حالا مثل اینکه شب عاشقان جذابیتی نداره براتون …

 14. مرتضی ۲ آبان ۱۳۹۵ at ۴:۴۸ ق.ظ

  سلام مجدد
  امیدوارم بتونم از این به بعد بتونم جبران کنم و بیشتر شب عاشقانی باشم
  شرمنده

 15. مرتضی ۲ آبان ۱۳۹۵ at ۴:۴۹ ق.ظ

  سلام مجدد
  امیدوارم بتونم از این به بعد بتونم جبران کنم و بیشتر شب عاشقانی باشم

  شرمنده

 16. مجتبی ۶ آبان ۱۳۹۵ at ۷:۴۸ ق.ظ

  توی سالهایی که میشناسمت
  دورادور
  میدونم که با عشق و بی منت به کارت ادامه دادی
  خدا قوت حامد جان

  • حامد قاسمی ۷ آبان ۱۳۹۵ at ۲:۳۶ ب.ظ

   فدات مجتبی جان
   چراغ شهنوازان رو هم روشن کن دادا

 17. امین ۷ آذر ۱۳۹۵ at ۸:۱۲ ق.ظ

  اقا عالی مثه همیشه.

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وبلاگ