ردیف استاد موسی معروفی – به کوشش استاد شجریان – اجرای تار : محسن آبفروش – لوح چهارم ( بیات ترک و افشاری )

۲ردیف استاد معروفی

سلام در این پست و پستهای بعدی برای هنرجویان ساز تار و علاقمندان به موسیقی ایرانی و ردیفهای آوازی ، آلبوم ردیف استاد موسی معروفی رو تقدیم میکنم این آلبوم به کوشش استاد شجریان و با اجرای تار محسن آبفروش ، توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۹ لوح منتشر شده است در […]